Ochtenddienst met ds. G. J. van der Togt. I.v.m. het Coronavirus is de morgendienst online mee te beleven. De organist is de heer Christiaan Ingelse.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor Burennetwerk Gouda. Via dit platform kunnen mensen die hulp nodig hebben dit vragen en mensen die hulp kunnen bieden zich aanmelden. Wanneer u hulp nodig heeft met bijvoorbeeld boodschappen doen, kunt u een beroep doen op het Burennetwerk.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
  Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst: Psalm 95: 1-2
 • Zingen: Psalm 111: 1, 2, 3
 • Lezing van Gods voorschriften : Jozua 4: 1-7
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: 2 Timotheus 2: 8-13
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel + collectemoment
 • Zingen: Gezang 219: 1, 2, 3, 5, 6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Orgelspel
 • Zingen van het Wilhelmus vers 1 en 6