I.v.m. het Coronavirus is er ook vandaag alleen een morgendienst die online mee te beleven is. In deze (jongeren)dienst gaat onze eigen predikant ds. C. van den Berg voor. De dienst is voorbereid met een aantal jongeren en onze jeugdouderlingen Tom de Groot en Ferry Koole. Het thema is ‘Lockdown’. Een aantal jongeren is geïnterviewd over hoe ze de lockdown van de laatste tijd beleefd hebben. In een filmpje is dat terug te zien. De preek gaat over de discipelen die ook in een lockdown zaten (Johannes 20:19-23). Het hield Jezus trouwens niet tegen om in hun midden te komen. Wat heeft dit ons te zeggen?

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube. Maar ook via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een huiskamer in het centrum van Gouda waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan een plek om even op adem te komen. Een plek waar je je verhaal kwijt kunt, je andere mensen ontmoet en waar je met elkaar een warme maaltijd kunt delen. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Pianospel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Gebed om zegen (Sela)
 • Gebed
 • Video van jongeren uit de gemeente en ‘hun lockdown’
 • Schriftlezing Johannes 20:19-23 (Bijbel in Gewone Taal) door Veronique de Wit
 • Preek Thema: Lockdown
 • Video: Toen er een einde kwam aan de grote lockdown
 • Meditatief pianospel
 • Collecten
 • Zingen: Opwekking 794 No longer slaves
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Pianospel