Vanmorgen zullen er zeven gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof afleggen. Twee leden zullen in deze dienst ook gedoopt worden. Voorganger is ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. Ook een combo verleent medewerking aan de dienst.

Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten de hand te geven en Gods zegen toe te wensen en om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.  

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat (Guatemala).

Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen