Ochtenddienst met ds C. van den Berg, Heilige Doop. De organist is de heer Dick den Hertog. 

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Deze collecte is bestemd voor het ouderenwerk. Vrijwilligers en diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. (zie Wegwijzer voor ouderen 75+ informatie.) Er is praktische hulp en plekken van ontmoeting. Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl of diakenen cluster Ouderen en Welzijn

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Aansteken van drie adventskaarsen en voordragen van gedicht door Eefje Schotanus
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied Gezang 125:1,4  O kom, o kom, Immanuël
 • Lezing van gebod des Heren
 • Lied Evangelische Liedbundel 454:1,2 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
 • Kindermoment
 • Schriftlezing      Johannes 3:22-30
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel en Collectemoment
 • Lied Hemelhoog 723 Hef je hoofd omhoog
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied Psalm 98:3,4 Laat heel de aard’ een loflied wezen
 • Zegen
 • Orgelspel