Vooraankondiging warme jassenactie

In het laatste weekend van september organiseren wij, samen met het Leger des Heils en de Josephkerk, een warme jassenactie voor mensen die warmte en een jas hard nodig hebben. Denk aan gezinnen met geldzorgen, jonge nieuwkomers, dak- en thuislozen, mensen die in armoede leven en voor wie het kopen van een winterjas niet vanzelfsprekend is.

Wilde je je winterjas net in de kledingbak deponeren of naar de kringloop brengen, hang hem graag nog even apart! Na de zomervakantie volgt meer informatie over deze actie (verzamelpunt, inleverdata etc).