De voorganger vanmorgen is ds. M. de Boer uit Gouda en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor Burennetwerk Gouda. Mensen schrijven zich in als hulpbieder en als hulpvrager. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen bellen of via de website hun vraag stellen. De ‘matchmaker’ neemt de vraag in behandeling en zoekt er een passende vrijwilliger bij. De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.