Avonddienst met Ds. W.F. Schormans uit Voorburg.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden.

Diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds, Schuldhulpmaatje en Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. 

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen!