De Evangelisch-Lutherse Sint-Joostkapelgemeente heeft aan de Algemene Kerkenraad een dringende hulpvraag gesteld.

Wat zoeken zij?

Zij zijn op korte termijn op zoek naar twee gemeenteleden uit een andere PKN-wijkgemeente die de kerkenraadscommissie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) tijdelijk kunnen versterken. De kerkenraadscommissie bestaat momenteel uit drie personen (allen op leeftijd), waarvan er twee op korte termijn zullen stoppen. De ELG wil graag dit jaar en komend jaar hun kerkdiensten nog voortzetten. In 2024 is dit tweewekelijks, in 2025 zal dit nog maandelijks zijn. In die periode willen zij toewerken naar afbouw.

Wat verwacht men van u?

Van de gezochte leden van de kerkenraadscommissie wordt gevraagd dat zij enige affiniteit hebben met de Lutherse traditie, dat zij bereid zijn om met enige regelmaat mee te draaien als ambtsdrager in de zondagse erediensten en in goed overleg met de huidige leden kijken wat er verder nodig is qua organisatie. De taken kunnen in nader overleg worden ingevuld.

De nood is hoog

Het zou fijn zijn als we als PKN Gouda met zoveel mogelijk leden de ELG te hulp kunnen springen nu de nood zo hoog is. Aanmelding kan bij de scriba van de Algemene Kerkenraad (scriba.ak@pkngouda.nl) tot en met 10 juni a.s.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de moderamenleden van de Algemene Kerkenraad en bij de vertegenwoordiger(s) van uw wijkgemeente in de AK (Wim Becker en Annelous Hage).