Omdat we merken dat er steeds minder fysiek wordt gegeven heeft de kerkenraad besloten om, in de dienst, volledig over te gaan op digitaal collecteren.

Geen collectezak meer

Vanaf zondag 5 mei zal het digitaal collecteren worden ingevoerd. Het collectemoment, de dienst der offeranden, blijft gehandhaafd, maar de “zak” zal NIET meer rondgaan tijdens de dienst.

Fysiek geven kan bij de uitgang

Bij de uitgang zal er wel fysiek worden gecollecteerd voor de diaconie en kerkbeheer. De collectant zal met zowel een zak (diaconie) als een schaal (kerkbeheer) bij de uitgang staan.

Instructies bij digitaal geven

In de banken zullen er kaartjes beschikbaar zijn die u helpen om uw gift over te maken met uw smartphone.