Aankondiging gemeenteavond Liedbundels op 7 april om 20.00 uur in de Pauluskerk

De beloofde datum voor de fysieke gemeenteavond is nu vastgelegd. Op 7 april om 20.00 uur in de Pauluskerk willen we bij elkaar komen en ons laten introduceren in het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (hierna: liedboek 2013) door onze stadsorganist en cantor Gerben Budding. Het belooft een mooie avond te worden.

Hieronder volgt een korte weergave van de online gemeenteavond waar we met zo’n 40 gemeenteleden bij elkaar waren. Ds. Kees van den Berg gaf een korte introductie van het Liedboek 2013 en de bundel Hemelhoog. Het Liedboek 2013 bestaat uit 3 hoofddelen: De Bijbel (Psalmen en Bijbelliederen), Getijden (van de dag, zondagse kerkdienst, kerkelijk jaar), Leven (persoonlijk en gezamenlijk). Daarna heeft hij het voorgenomen besluit toegelicht.

De kern van onze eredienst bestaat uit Psalmen en Gezangen. Deze worden, na de invoering, gekozen uit het Liedboek 2013. Een heel groot deel (alle psalmen en een groot deel van de gezangen) is overgenomen uit het Liedboek voor de kerken. Daarnaast is er een aantal mooie nieuwe liederen in het Liedboek 2013 opgenomen. De Evangelische Liedbundel zal vervangen worden door de bundel Hemelhoog. Voor zover gangbare gezangen niet zijn opgenomen in het Liedboek 2013 zijn deze wel opgenomen in de bundel Hemelhoog.  Het uitgangspunt blijft voorts dat naast psalmen en gezangen uit het Liedboek 2013 de liedkeuze kan worden aangevuld met één of twee liederen uit Hemelhoog.

De liturgie wordt niet ingrijpend veranderd. In de liederenkeuze is het belijdend karakter van onze gemeente/erediensten terug te vinden. De liederen moeten goed zingbaar blijven en begeleiding is belangrijk. Als er behoefte bestaat om een nieuw lied aan te leren of als wordt voorzien dat een wat onbekender lied op het programma staat, kan worden overwogen om te oefenen voor de dienst.

De aanwezigen op de gemeenteavond waren blij met deze heldere toelichting. Er waren enkele vragen over de betekenis ervan voor de diensten en over de invulling ervan. Die vragen zijn beantwoord met inachtneming van bovenstaande punten.