kerkenraad

110 of 12 items

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni

door Redactie

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni Op 27 mei was er een gemeenteavond rond andersoortige relaties. De voorzitter van de kerkenraad, Klaas Visser, gaf hier in de vorige zondagsbrief al een goede samenvatting en indruk van. Tijdens die gemeenteavond bleek de behoefte aan meer verdieping en context van de theologische visies en bijbeluitleg rond […]

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk

door Redactie

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk Volgende week zal ds. Emad Thabet uit Amsterdam voorgaan. De uit Egypte afkomstige predikant is binnen de PKN in Amsterdam werkzaam onder Arabische christenen. Deze pioniersplek is destijds opgezet in samenwerking met de GZB onder de hoede van ds. Bas van de Graaf (in […]

Vacatures in de kerkenraad

door Redactie

Vacatures in de kerkenraad Zoals wij eerder hebben laten weten, ontstaan er vanaf september vele vacatures in de kerkenraad. We zoeken nieuwe contactouderlingen en diakenen. De afgelopen weken hebben we mensen hiervoor benaderd. Helaas heeft dit geen positieve reacties opgeleverd, dat wil zeggen: er kwamen vele bedankjes. Dit doet ons verdriet en baart ons zorgen. […]

Gemeenteavond dinsdag 23 mei; beleid inzake andersoortige relaties

door Redactie

Gemeenteavond dinsdag 23 mei Lieve gemeente, als kerkenraad hebben wij ons de laatste 2 jaar georiënteerd op een nieuwe toetsing van ons beleid inzake andersoortige relaties, waaronder relaties met een gelijke geaardheid. In een aantal zondagsbrieven bent u daar eerder door ons over geïnformeerd. Voor ons als kerkenraad was dit een zoektocht. Een zoektocht vanuit […]

UPDATE; Uit de kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers gevraagd

door Redactie

Nieuwe ambtsdragers gevraagd (herhaald bericht) Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen. Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer […]

UPDATE; Uit de kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers gevraagd

door Redactie

Nieuwe ambtsdragers gevraagd (herhaald bericht) Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen. Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer […]

Andersoortige relaties

door Redactie

Andersoortige relaties Als kerkenraad hadden we een waardevolle bezinningsdag op 18 februari j.l. Opnieuw dachten we met elkaar na over hoe we als gemeente moeten/kunnen omgaan met onze homoseksuele broeders en zusters. Dit gebeurde onder de deskundige en integere leiding van Pieter van Boven. Van tevoren hadden we een uitgebreide e-brochure over deze thematiek gelezen, […]

Vacatures Pauluskerk

door Redactie

Vacatures Pauluskerk In de afgelopen weken zijn de vacatures geïnventariseerd in onze gemeente. Waar kunt u uw talenten voor inzetten? We zoeken nog mensen voor het koffieteam, de crèche, de kindernevendienst, leiding jeugdclub Stepping Stones, audioteam (opbouw en audio combo). Wil je meer informatie over 1 van deze activiteiten of wilt u/jij zich aanmelden? Stuur […]

Liedbundels en Bijbelvertaling (herhaling bericht)

door Carina Bezemer

Namens de kerkenraad is u als gemeente al eerder bericht over het genomen besluit om over te gaan tot het gebruik van de nieuwe liedbundels: Liedboek voor huis en kerk 2013 en als aanvullende bundel Hemelhoog. Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het gebruik van de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 2021. […]

Heilig Avondmaal

door Redactie

Heilig Avondmaal Tijdens de coronaperiode hebben we als gemeente het avondmaal “lopend” gevierd. Op Goede Vrijdag is de viering van het avondmaal nog op ‘lopende’ wijze gehouden omdat corona helaas nog niet helemaal weg is.  Een tijd voor de coronaperiode is er in de gemeente een enquête geweest over de viering van het avondmaal. Uit […]