kerkenraad

110 of 19 items

Vanuit de kerkenraad: Gemeenteavond 17 juni 2024

door Carina Bezemer

Maandag 17 juni hadden wij een belangrijke en goed bezochte gemeenteavond. Aanleiding voor de avond zijn de geuite verschillen van mening over de voorgenomen besluiten t.a.v. de kerkelijke inzegening van het huwelijk en de benoeming tot ambtsdragers van homoseksuele broeders en zusters. In de afgelopen maanden en ook deze avond heeft de kerkenraad ondersteuning gezocht […]

Bericht uit de kerkenraad: vacatures

door Carina Bezemer

Het is u wellicht opgevallen dat de kerkenraad de laatste tijd in een beperktere bezetting aanwezig is op de zondagen. Dit heeft te maken met de helaas nog niet ingevulde vacatures. Hierdoor lukt het, binnen redelijkheid, niet om iedere zondag een volledige bezetting te hebben. Ook zijn er kerkenraadsleden die naast het ambt op zondag […]

Kunt u de Evangelisch Lutherse kerk helpen?

door Carina Bezemer

De Evangelisch-Lutherse Sint-Joostkapelgemeente heeft aan de Algemene Kerkenraad een dringende hulpvraag gesteld. Wat zoeken zij? Zij zijn op korte termijn op zoek naar twee gemeenteleden uit een andere PKN-wijkgemeente die de kerkenraadscommissie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) tijdelijk kunnen versterken. De kerkenraadscommissie bestaat momenteel uit drie personen (allen op leeftijd), waarvan er twee op korte […]

Nieuwjaar en terugblik: van de voorzitter van de Kerkenraad

door Carina Bezemer

 Graag wens ik u namens de Kerkenraad alle goeds en Gods nabijheid voor het nieuwe jaar, voor u en allen die u dierbaar zijn. Terugkijkend op 2023 zijn we dankbaar voor de mooie momenten die we met elkaar mochten hebben rondom de vieringen van 60-jaar Pauluskerk. Maar ook kijken we terug op moeilijke momenten met […]

Toegang voor hulpdiensten voor Pauluskerk en De Brug

door Carina Bezemer

De toegang aan de Brugzijde van de Pauluskerk wordt tijdens kerkdiensten, indien nodig, door hulpdiensten gebruikt om bij calamiteiten toegang te krijgen tot de Pauluskerk. Het is voor onze veiligheid van belang dat we daarom voldoende ruimte creëren zodat een ambulance, een brandweerwagen of ander hulpdienst-voertuig tot de deur van de Brugzijde kan rijden. Daarom […]

Vacatures in de kerkenraad; momenteel vooral nieuwe contactouderlingen

door Redactie
bidden

Vacatures in de kerkenraad Op 3 september vond de bevestigingsdienst plaats voor nieuwe ambtsdragers. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met gemeenteleden voor de vacatures van diaken en kerkrentmeester. We zoeken op dit moment vooral nieuwe contactouderlingen. Dat is mooi en belangrijk werk in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. U mag daarbij […]

Uw vragen delen met de kerkenraad 

door Carina Bezemer

Soms kan een berichtje in de Pauluskerk-app, onze zondagsbrief of in het Kerkblad aanleiding zijn voor vragen aan de Kerkenraad. Toch bereiken uw vragen ons zelden rechtstreeks en de Pauluskerk-app is minder geschikt om uw vragen te stellen. Graag nodigen wij u uit om niet met uw vraag te blijven zitten. Dat geeft ons de […]

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni

door Redactie

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni Op 27 mei was er een gemeenteavond rond andersoortige relaties. De voorzitter van de kerkenraad, Klaas Visser, gaf hier in de vorige zondagsbrief al een goede samenvatting en indruk van. Tijdens die gemeenteavond bleek de behoefte aan meer verdieping en context van de theologische visies en bijbeluitleg rond […]

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk

door Redactie

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk Volgende week zal ds. Emad Thabet uit Amsterdam voorgaan. De uit Egypte afkomstige predikant is binnen de PKN in Amsterdam werkzaam onder Arabische christenen. Deze pioniersplek is destijds opgezet in samenwerking met de GZB onder de hoede van ds. Bas van de Graaf (in […]

Vacatures in de kerkenraad

door Redactie

Vacatures in de kerkenraad Zoals wij eerder hebben laten weten, ontstaan er vanaf september vele vacatures in de kerkenraad. We zoeken nieuwe contactouderlingen en diakenen. De afgelopen weken hebben we mensen hiervoor benaderd. Helaas heeft dit geen positieve reacties opgeleverd, dat wil zeggen: er kwamen vele bedankjes. Dit doet ons verdriet en baart ons zorgen. […]