kerkenraad

110 of 16 items

Nieuwjaar en terugblik: van de voorzitter van de Kerkenraad

door Carina Bezemer

 Graag wens ik u namens de Kerkenraad alle goeds en Gods nabijheid voor het nieuwe jaar, voor u en allen die u dierbaar zijn. Terugkijkend op 2023 zijn we dankbaar voor de mooie momenten die we met elkaar mochten hebben rondom de vieringen van 60-jaar Pauluskerk. Maar ook kijken we terug op moeilijke momenten met […]

Toegang voor hulpdiensten voor Pauluskerk en De Brug

door Carina Bezemer

De toegang aan de Brugzijde van de Pauluskerk wordt tijdens kerkdiensten, indien nodig, door hulpdiensten gebruikt om bij calamiteiten toegang te krijgen tot de Pauluskerk. Het is voor onze veiligheid van belang dat we daarom voldoende ruimte creëren zodat een ambulance, een brandweerwagen of ander hulpdienst-voertuig tot de deur van de Brugzijde kan rijden. Daarom […]

Vacatures in de kerkenraad; momenteel vooral nieuwe contactouderlingen

door Redactie
bidden

Vacatures in de kerkenraad Op 3 september vond de bevestigingsdienst plaats voor nieuwe ambtsdragers. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met gemeenteleden voor de vacatures van diaken en kerkrentmeester. We zoeken op dit moment vooral nieuwe contactouderlingen. Dat is mooi en belangrijk werk in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. U mag daarbij […]

Uw vragen delen met de kerkenraad 

door Carina Bezemer

Soms kan een berichtje in de Pauluskerk-app, onze zondagsbrief of in het Kerkblad aanleiding zijn voor vragen aan de Kerkenraad. Toch bereiken uw vragen ons zelden rechtstreeks en de Pauluskerk-app is minder geschikt om uw vragen te stellen. Graag nodigen wij u uit om niet met uw vraag te blijven zitten. Dat geeft ons de […]

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni

door Redactie

Nieuwe gemeenteavond gelijksoortige relaties op 27 juni Op 27 mei was er een gemeenteavond rond andersoortige relaties. De voorzitter van de kerkenraad, Klaas Visser, gaf hier in de vorige zondagsbrief al een goede samenvatting en indruk van. Tijdens die gemeenteavond bleek de behoefte aan meer verdieping en context van de theologische visies en bijbeluitleg rond […]

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk

door Redactie

Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk Volgende week zal ds. Emad Thabet uit Amsterdam voorgaan. De uit Egypte afkomstige predikant is binnen de PKN in Amsterdam werkzaam onder Arabische christenen. Deze pioniersplek is destijds opgezet in samenwerking met de GZB onder de hoede van ds. Bas van de Graaf (in […]

Vacatures in de kerkenraad

door Redactie

Vacatures in de kerkenraad Zoals wij eerder hebben laten weten, ontstaan er vanaf september vele vacatures in de kerkenraad. We zoeken nieuwe contactouderlingen en diakenen. De afgelopen weken hebben we mensen hiervoor benaderd. Helaas heeft dit geen positieve reacties opgeleverd, dat wil zeggen: er kwamen vele bedankjes. Dit doet ons verdriet en baart ons zorgen. […]

Gemeenteavond dinsdag 23 mei; beleid inzake andersoortige relaties

door Redactie

Gemeenteavond dinsdag 23 mei Lieve gemeente, als kerkenraad hebben wij ons de laatste 2 jaar georiënteerd op een nieuwe toetsing van ons beleid inzake andersoortige relaties, waaronder relaties met een gelijke geaardheid. In een aantal zondagsbrieven bent u daar eerder door ons over geïnformeerd. Voor ons als kerkenraad was dit een zoektocht. Een zoektocht vanuit […]

UPDATE; Uit de kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers gevraagd

door Redactie

Nieuwe ambtsdragers gevraagd (herhaald bericht) Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen. Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer […]

UPDATE; Uit de kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers gevraagd

door Redactie

Nieuwe ambtsdragers gevraagd (herhaald bericht) Per september a.s. zullen er de nodige vacatures in de kerkenraad zijn. Met name bij de contactouderlingen en de diakenen zoeken we mannen en vrouwen uit de gemeente die dit ambt willen vervullen. Dit is toch iets anders dan een gewone bestuursfunctie of vrijwilligerswerk. Je mag namelijk namens de Heer […]