Kerst

110 of 11 items

Warme Kerk met Kerst!

door Carina Bezemer

Om de Kerst(nacht)diensten in onze kerken voor iedereen toegankelijk te houden, heeft het College van Kerkrentmeesters, op verzoek van de diaconie, besloten om eenmalig alle niet-monumentale wijkkerken tijdens onze diensten te verwarmen tot 19 graden. Zo is het ook voor de (oudere) gemeenteleden en mensen van buitenaf die incidenteel onze diensten bezoeken, even een warme […]

Gouda bij kaarslicht – vrijdag 16 december

door Carina Bezemer

Tijdens Gouda bij Kaarslicht, 16 december, vinden er in de St. Joostkapel leuke optredens plaats. Het programma vindt u op: https://goudabijkaarslicht.nl/23-st-joostkapel  Er zijn nog wel vrijwilligers nodig die als gastheer/gastvrouw willen assisteren. Er zijn drie tijdsblokken: 14.00-16.00 uur; 16.00-18.30 uur en van 20.00- 22.00 uur. Nadere inlichtingen en opgave bij Trude Helmhout-van der Boon, scriba […]

Sterrenjacht Pauluskerk

door Redactie

Sterrenjacht Pauluskerk Van woensdag 22 t/m vrijdag 24 december willen we als Pauluskerk een Sterrenjacht organiseren. Dit is een wandeling in de omgeving van de Pauluskerk waarin mensen op zoek kunnen gaan naar sterren. Tijdens de wandeling is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kunnen de deelnemers in gesprek gaan over de sterren die […]

Liturgische schikkingen tijdens advent en kerst

door Redactie

Liturgische schikkingen tijdens advent en kerst ‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.  In dat vertrouwen mogen we toeleven […]

Herhaalde oproep: met kerst samen in beeld tijdens de dienst

door Redactie

Nu deze kerst anders is, willen we proberen om meer gemeenteleden in beeld te zien tijdens de dienst. Zodat we ook visueel met elkaar verbonden zijn. Dit gaan we doen via Microsoft Teams tijdens de dienst van 24 december om 21.30 uur en tijdens de dienst op 25 december om 10.00 uur.  Hoe werkt dit? […]

Van de kerkenraad: Corona-update 18 december 2020

door Redactie

Lieve gemeente, Het bericht van de Minister-President over de Nederlandse lockdown raakt ook ons als Pauluskerk. Juist in deze adventstijd, met Kerstfeest in het vooruitzicht, is het verlangen naar ontmoeting en gemeente-zijn heel erg groot. Maar wij zijn als wijkgemeente ook deel van een grotere samenleving, waarin we vanaf dinsdag jl. met elkaar verstrekkende maatregelen […]

Oproep kinderkerstdienst 2e kerstdag

door Redactie

Op Tweede Kerstdag, 26 december, zenden we een online kinderkerstdienst uit voor de hele gemeente. Om er echt iets moois van te maken hebben we de hulp van de kids hard nodig! Daarom twee oproepjes: – Bijbellezers: we zoeken een aantal kinderen die een bijbelvers willen inspreken (alleen geluid). Dat mag gewoon thuis op een […]

Kerst-engel project

door Redactie

Dit jaar zal de kerst-engel mensen bezoeken die het nodig hebben om in deze tijd van corona aandacht te krijgen. De ‘engel’ zal anoniem deze mensen vier keer in de adventsweken bezoeken om iets af te geven of door de brievenbus te doen. Wie is die ‘engel’ vraagt u zich af?  Dat kunt u of jij […]

Kerstmorgendienst

door Redactie

Dit is een dienst voor alle generaties: van jong tot oud. Wat zal de dominee bijvoorbeeld nu meenemen voor het kindermoment? Cantorij Cantabile o.l.v. Willeke Hagoort verleent medewerking aan deze dienst. Ze ondersteunen de samenzang: mooie kerstliederen, waaronder een prachtig ‘Gloria’ uit Taizé, dat we in canon zingen. Dat lied gaat niet meer uit je […]

Kerstnachtdienst

door Redactie

De kerk is sfeervol verlicht met vele lichtjes en het prachtige metselwerk van de binnenmuren wordt ook fraai aangelicht. Naast de organist spelen ook andere musici mee. Klassieke en nieuwere kerstliederen wisselen elkaar af. Deze dienst sluit aan bij het KerstWandelTheater, want één van de hoofdpersonen, Paulus, komt ons vertellen wat voor hem kerst betekent. […]