Nieuws van december 2022

110 of 15 items

It takes a whole church to raise a child….

door Carina Bezemer

Hoe fijn zou dat zijn! Met elkaar als gemeente Pauluskerk rondom onze pubers staan! Met elkaar als ouders sparren over de opvoeding. Elkaars verhaal horen, elkaars twijfel delen en wellicht elkaar voorzien van tips. Een groep ouders bij elkaar om de mooie, maar ook de lastige aspecten van de opvoeding te bespreken! Samen te lachen […]

Koffie met de Buren – zaterdag 31 december

door Carina Bezemer

Zaterdag 31 december is er toch Koffie met de Buren, omdat we er een gewoonte van willen maken voor de buurt: Elke laatste zaterdag van maand kunnen we elkaar ontmoeten voor een gesprekje, een spelletje of gewoon even bijkomen. Dat welkom is ook voor u en jou bedoeld. Het is weliswaar een drukke ochtend in […]

Warme Kerk met Kerst!

door Carina Bezemer

Om de Kerst(nacht)diensten in onze kerken voor iedereen toegankelijk te houden, heeft het College van Kerkrentmeesters, op verzoek van de diaconie, besloten om eenmalig alle niet-monumentale wijkkerken tijdens onze diensten te verwarmen tot 19 graden. Zo is het ook voor de (oudere) gemeenteleden en mensen van buitenaf die incidenteel onze diensten bezoeken, even een warme […]

Liefde gaat door de maag

door Carina Bezemer

Op kerstavond willen we de kerkgangers dus ook voor de dienst wat lekkers aanbieden. Daarom roepen wij u en jou op zelf iets lekkers mee te nemen, zodat we dat onze gasten kunnen aanbieden. Dat past natuurlijk ook prachtig bij ons jaarthema ‘Aan tafel’, en liefde gaat door de maag, toch? Voor koffie, thee, appelpunch […]

Kerstkaarsen om uit te delen

door Carina Bezemer

Na de ochtenddienst op 18 december krijgt u bij de uitgang kaarsen aangeboden met een korte uitleg over Kerst om uit te delen aan uw buren, vrienden of familie. Daaraan vast zit een uitnodiging voor de kerstnachtdienst! Doet iedereen mee met deze actie?

Parenting Teenagers Course voor ouders met kinderen in de leeftijd van 9-18 jaar

door Redactie

Komend voorjaar willen we 3 avonden van de Parenting Teenagers Course organiseren voor ouders met kinderen in de leeftijd van 9-18 jaar. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Avond 1. 2 februari –  Tegemoetkomen aan behoeften. Avond 2. 23 februari – Grenzen stellen. Avond 3. 16 maart – […]

Taaloefengroep zoekt vrijwilligers

door Carina Bezemer

Wil jij anderen helpen om beter Nederlands te praten en te begrijpen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger bij een taaloefengroep! Tijdens de taaloefengroep praat je Nederlands met nieuwkomers in Gouda die graag de taal willen leren. Hiervoor krijg je opdrachten aangereikt, je hoeft zelf niets voor te bereiden. De beide groepen komen eens […]

Bestel uw oliebollen bij het werelddiaconaat 

door Carina Bezemer

De diakenen van het cluster werelddiaconaat zorgen ook deze jaarwisseling weer voor overheerlijke oliebollen en appelbeignets. Door deze te kopen steunt u het jaarproject  van World Vision. Het gaat om een project in Syrië waarbij de hulp voor kinderen centraal staat. World Vision  heeft als doel dat kinderen gezond  kunnen opgroeien  onderwijs krijgen en  wonen […]

Vacatures medewerkers kindernevendienst

door Carina Bezemer

Samen je geloof delen aan de volgende generatie is enorm belangrijk. Het is een taak waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn en het is ook nog eens super leuk om te doen. We zijn op zoek naar een paar gemeenteleden die willen helpen met de kindernevendienst. Het maakt niet uit of je jong/oud, man/vrouw, wel […]

Vacature medewerkers crèche

door Carina Bezemer

Elke zondagochtend tijdens de dienst worden de jongste kinderen van de kerk opgevangen in de crèche (0-4 jaar). Tijdens de oppasdienst draag je, samen met minimaal twee anderen, zorg voor de kinderen die de crèche bezoeken. Taken Een oogje in het zeil houden, samen een boekje lezen, spelen, zingen. We zijn dringend op zoek naar versterking van […]