Posts tagged with ‘Liedboek’

3 Items

Liedbundels en Bijbelvertaling (herhaling bericht)

door Carina Bezemer

Namens de kerkenraad is u als gemeente al eerder bericht over het genomen besluit om over te gaan tot het gebruik van de nieuwe liedbundels: Liedboek voor huis en kerk 2013 en als aanvullende bundel Hemelhoog. Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het gebruik van de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 2021. […]

Gemeenteavond 7 april: Kennismaken met liedboek ‘Hemelhoog’

door Carina Bezemer

In januari hadden we een online-gemeenteavond over het voorstel van de kerkenraad om in onze eredienst als vaste liedbundel Het Nieuwe Liedboek 2013 te gaan gebruiken met als aanvullende bundel: Hemelhoog. Vanwege het online karakter ervan konden we met name het Nieuwe Liedboek 2013 niet zingend beproeven. Toen werd al aangekondigd dat dit nog in […]

Gemeenteavond over het (nieuwe) Liedboek op 20 januari 2022

door Carina Bezemer

HERZIEN BERICHT Zoals aangekondigd staat er voor as. donderdagavond 20 januari 2022 een gemeenteavond op de planning. De aanleiding hiervoor is een oriëntatie op het nieuwe Liedboek voor de Kerken 2013 in combinatie met de bundel Hemelhoog. We hebben besloten om de gemeenteavond online door te laten gaan in afgeslankte vorm. Ds. Kees van den […]