Nieuws van oktober 2023

7 Items

Energiebeleid winter 2023 – 2024

door Carina Bezemer

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat iedereen, en ook wij als Protestantse Kerk Gouda, nog steeds te maken hebben met oplopende energiekosten. We zijn aangesloten bij een collectiviteitscontract dat de Protestantse Kerken in Nederland voor zijn kerkgenootschappen met een energieleverancier heeft afgesproken. Hoge energieprijs Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog […]

Overdagbijbelkring op 7 november

door Carina Bezemer

De Overdagbijbelkring is weer van start gegaan. Dit seizoen gaan we verder met de behandeling van de Romeinenbrief aan de hand van het boekje van Tim Keller “Romeinen 1-7 – om te lezen, te leren, te leiden“. De kring bestaat al geruime tijd en nieuwe leden zijn van harte welkom. De kring vergadert op dinsdagmorgen om de […]

Oproep: foto’s en herinneringen tbv het 60 jarig bestaan Pauluskerk

door Carina Bezemer

Zoals u weet, vieren we over een aantal weken ons 60-jarig bestaan. Er is in deze 60 jaar getrouwd en gedoopt in de Pauluskerk. Hoe leuk zou het zijn om een tentoonstelling te organiseren van doop en trouwjurken van de huidige gemeenteleden óf van ex-gemeenteleden die daar getrouwd en/of gedoopt zijn. Ook (oude trouw-) foto’s […]

Inspiratiedag ‘Groen en Geweldig’ – zaterdag 4 november 2023

door Redactie

Op zaterdag 4 november organiseren de Diaconie, het Weilandklooster en de Katholieke parochie een inspiratiedag ‘Groen en Geweldig’ met een bijzondere film en inspirerende workshops. In de ochtend kijken we om 10.30 uur in het Filmhuis de documentaire ‘The Letter’. In deze film gaat paus Franciscus in gesprek met vijf mensen die persoonlijk geraakt zijn […]

Cantatedienst zondag 15 oktober in de St. Jan om 17 uur

door Carina Bezemer

Op zondag 15 oktober, derde zondag van de herfst, zal er ’s middags om 17.00 uur in de Sint-Janskerk een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de vorm van een Cantatedienst. Centraal staat dan de koraalcantate BWV 38, ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het koraal ‘Aus tiefer Not’ is Luthers’ […]

Slavernij verleden en heden; woensdag 25 oktober

door Redactie

Slavernij verleden en heden Op woensdag 25 oktober a.s. wordt er door de Raad van Kerken in De Lichtwijzer, Hoge Gouwe 141, een thema-avond georganiseerd over Slavernij verleden en heden. De avond vangt aan om 19.30 uur. Roxana Chandali zal ons meenemen in het slavernijverleden van Gouda en Martijn Stoutjesdijk zal spreken over slavernij en […]

Vacatures in de kerkenraad; momenteel vooral nieuwe contactouderlingen

door Redactie
bidden

Vacatures in de kerkenraad Op 3 september vond de bevestigingsdienst plaats voor nieuwe ambtsdragers. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met gemeenteleden voor de vacatures van diaken en kerkrentmeester. We zoeken op dit moment vooral nieuwe contactouderlingen. Dat is mooi en belangrijk werk in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. U mag daarbij […]