Nieuws van april 2016

5 Items

Gezocht: Leiding voor de Kameleon

door Redactie

Kameleon is een groep voor kinderen/jongeren met Autisme die elke drie weken samenkomt in De Brug tijdens de kerkdienst. Het gaat om 6 à 7 jongens tussen de 4 en 17 jaar bij elkaar. Kinderen die anders zijn door hun autisme. Zij worden elk op hun eigen niveau en in de rust van een eigen […]

Serie: Orde van Dienst – De Zegen

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu integraal overgenomen op de website. Dit achtste en laatste artikel gaat over de zegen als onderdeel van de liturgie. Intussen zijn we aan het eind gekomen van onze serie […]

Wie zingt mee met de Cantorij?

door Redactie

Een uitnodiging voor zangliefhebbers in de Pauluskerkgemeente. Wilt u eenmalig meezingen in de Cantorij “Cantabile”? Zowel de Cantorij als het Jongerenkoor “Inspiration” hebben een “Eindeseizoensconcert” in voorbereiding. Dit concert staat gepland voor zaterdag 11 juni 2016 in onze Pauluskerk. Het gaat om een éénmalig concert waaraan ook enthousiaste zingende gemeenteleden mee kunnen doen, in de vorm van een […]

Serie: Orde van Dienst – Dankgebed en de Voorbeden

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit zevende artikel gaat over dankgebed en de voorbeden als onderdeel van de liturgie. In onze reeks over de liturgie zijn we aangekomen […]

Serie: Orde van Dienst – Geloofsbelijdenis

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit zesde artikel gaat over de geloofsbelijdenis als onderdeel van de liturgie. Bij de gang door de liturgie van een kerkdienst zijn we […]