Nieuws van februari 2023

110 of 16 items

UPDATE; Film “The Children Act” op 24 maart 

door Redactie

Film The Children Act op 24 maart 24 maart organiseren we een dubbele vertoning van de film ‘The Children Act. Rechter Fiona May stort zich op een zaak van een doodzieke tiener, die de noodzakelijke behandeling weigert op grond van de religieuze overtuiging van zijn ouders. De film wordt vertoond in Lumina, daar is een […]

Opnieuw doet de Pauluskerkgemeente mee met de paasgroetactie 2023 

door Redactie

Opnieuw doet de Pauluskerkgemeente mee met de paasgroetactie 2023  Het is voor gedetineerden bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het de gedetineer-den erg goed doet, dat er aan hen gedacht […]

UPDATE; Vacatures binnen onze gemeente (laatste oproep)

door Redactie

Vacatures binnen onze gemeente (laatste oproep) Voor het koffieschenkteam, de kindernevendienst, de crèche, het audioteam en Stepping Stones heb ik al gehoord dat er vrijwilligers nodig zijn. Ik herhaal hierbij nog een keer de oproep en zal u volgende week informeren over de vacatures in onze gemeente. Ben je coördinator van een team (beamerteam, autidienst, […]

Vacatures Pauluskerk

door Redactie

Vacatures Pauluskerk In de afgelopen weken zijn de vacatures geïnventariseerd in onze gemeente. Waar kunt u uw talenten voor inzetten? We zoeken nog mensen voor het koffieteam, de crèche, de kindernevendienst, leiding jeugdclub Stepping Stones, audioteam (opbouw en audio combo). Wil je meer informatie over 1 van deze activiteiten of wilt u/jij zich aanmelden? Stuur […]

Energiebeleid in de kerkgebouwen

door Redactie

Energiebeleid U bent in november 2022 geïnformeerd over de bespaarmaatregelen die het College van Kerkrentmeesters heeft getroffen om de oplopende kosten van energieverbruik binnen onze kerkgebouwen tegen te gaan.  In januari hebben de kerkenraden van de Sint-Jansgemeente en de Pauluskerk op voorstel van het CvK besloten om tot en met april 2023 drie middagdiensten van […]

Groot huisbezoeken op 15 en 16 maart en 20 april

door Carina Bezemer

Na het succes van de groot huisbezoeken van 2022 willen wij als contactouderlingen dit jaar opnieuw een drietal bijeenkomsten organiseren om elkaar te ontmoeten en om ons geloof samen te beleven. Ds. Kees van den Berg zal bij deze avonden aanwezig zijn en zijn medewerking verlenen.   Het is de bedoeling om voor iedere wijk […]

Koffie met de Buren – 25 februari

door Carina Bezemer

Zaterdag 25 februari willen we weer samen met de buren koffie drinken, zoals dat elke laatste zaterdag van maand het afgelopen jaar heeft plaats gevonden. Daarom bent u/ben jij ook welkom en neem vooral je buur of vriend (in) mee. Inloop vanaf 10.30 uur, een Bijbelvers 10.45 uur en daarna vooral een ontmoeting met een […]

Actie Kerkbalans (slot)

door Carina Bezemer

We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: ruim 1.270.000 euro in totaal! Dit bedrag is € 50.000 meer dan vorig jaar is toegezegd en is € 100.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2023 in zijn geheel weggewerkt. […]