Posts tagged with ‘Gemeente Groeigroep’

4 Items

Gemeente GroeiGroep op dinsdag

door Carina Bezemer

Volgende week dinsdag, 28 november, is de eerstvolgende avond van de GGG op dinsdag. We gebruiken het boek ‘Allesomvattende liefde’ van Arjan Plaisier, Bijbelstudies over het nieuwe leven in Christus vanuit de brief aan Efeze. Aan de beurt is hoofdstuk 3, Gered door Christus. We lezen dan Efeziërs 2 : 1 – 10. We komen […]

Gemeente Groei Groep donderdag 

door Carina Bezemer

Donderdag 5 oktober 2023 start het nieuwe seizoen van de GGG op donderdag. Het wordt een bijzonder seizoen, omdat we twee onderwerpen naast elkaar gaan behandelen. Twee onderwerpen die overigens wel nauw verwant zijn. Het jaarthema is: ‘Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ Bij het jaarthema heeft Ds. Van den Berg de Efezebrief gekozen als […]

GGG Donderdag – 9 februari

door Carina Bezemer

Donderdag 9 februari 2023 is de volgende avond van de Gemeente Groei Groep. We gaan in gesprek over het Jaarthema ‘Aan Tafel’. We gebruiken het boek ‘Aan Tafel’ van Ds Annemarie van Briemen. Donderdag  gaan we eerst met elkaar aan tafel om 19.00 uur en om 20.00 uur start de kring. We komen bij elkaar […]

GGG op donderdag (26 januari 2023 in Gouda)

door Carina Bezemer

De gemeentegroeigroep (GGG) op donderdag komt om de twee weken bij elkaar. Voor de tweede seizoenshelft behandelen we het thema ‘Aan tafel’, tevens het jaarthema van onze wijkgemeente. Wij nodigen je graag uit deel te nemen aan onze groeigroep. Onze eerstvolgende avond is op 26 januari 2023. We komen bij elkaar in de jeugdruimte en […]