Orde van Dienst

110 of 11 items

Liedbundels en Bijbelvertaling (herhaling bericht)

door Carina Bezemer

Namens de kerkenraad is u als gemeente al eerder bericht over het genomen besluit om over te gaan tot het gebruik van de nieuwe liedbundels: Liedboek voor huis en kerk 2013 en als aanvullende bundel Hemelhoog. Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het gebruik van de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 2021. […]

Kerkdiensten in juni, juli, augustus

door Redactie

Momenteel wordt nagedacht over de invulling van de kerkdiensten in juni met maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen in de kerk. We volgen daarbij het protocol dat door de Protestantse Kerk Nederland is opgesteld. Meer informatie vindt u op de https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/. Veel is ook nog onduidelijk, we hopen u zo […]

Ochtenddienst om 09:30 of 10:00?

door Redactie

De laatste jaren begonnen de erediensten in de zomermaanden (mei-augustus) om 9:30 uur. Dit eerdere tijdstip werd ingegeven door de wens om in de zomermaanden meer tijd voor de zondagbesteding beschikbaar te hebben. Inmiddels lijken vanuit diverse geledingen en leeftijdsgroepen, zowel jong als oud, wensen tot herbezinning van dit tijdstip te leven. Daarom wil de […]

Serie: Orde van Dienst – De Zegen

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu integraal overgenomen op de website. Dit achtste en laatste artikel gaat over de zegen als onderdeel van de liturgie. Intussen zijn we aan het eind gekomen van onze serie […]

Serie: Orde van Dienst – Dankgebed en de Voorbeden

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit zevende artikel gaat over dankgebed en de voorbeden als onderdeel van de liturgie. In onze reeks over de liturgie zijn we aangekomen […]

Serie: Orde van Dienst – Geloofsbelijdenis

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit zesde artikel gaat over de geloofsbelijdenis als onderdeel van de liturgie. Bij de gang door de liturgie van een kerkdienst zijn we […]

Serie: Orde van Dienst – De Preek

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit vijfde artikel gaat over de preek als onderdeel van de liturgie. Voor veel kerkgangers wordt de beleving van de kerkdienst door de […]

Serie: Orde van Dienst – De Schriftlezing

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit vierde artikel gaat over de schriftlezing als onderdeel van de liturgie. We zijn intussen aangekomen bij de schriftlezing in onze orde van […]

Serie: Orde van Dienst – Het Gebed

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit derde artikel gaat over het gebed als onderdeel van de liturgie. Voor de schriftlezing is er eerst door de gemeente het gebed waarbij […]

Serie: Orde van Dienst – De Tien Geboden

door Redactie

Een aantal weken geleden heeft ds C. van den Berg korte stukjes geschreven over alle onderdelen van de Orde van Dienst voor de zondagsbrief. De stukjes zijn nu ook integraal overgenomen op de website. Dit tweede artikel gaat over de tien geboden als onderdeel van de liturgie. In de morgendienst wordt na het lied na votum en […]