Nieuws van september 2017

2 Items

Koffiedrinken na de avondmaalsdienst

door Redactie

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten dat er voortaan ook na de morgendienst waarin het avondmaal gevierd wordt gezamenlijk koffiedrinken is. We hechten groot belang aan de onderlinge ontmoeting die daarbij kan plaatsvinden. Rond de beleving van het sacrament (eigenlijk net als bij dat andere sacrament van de doop) valt er immers genoeg […]

Vanaf nu: oude kleding inleveren bij de Pauluskerk

door Redactie

De Non Foodbank in Gouda heeft ons, als kerk, toestemming gevraagd om een kledingcontainer te mogen plaatsen. De Non foodbank zamelt hiermee kleding en ander textiel in om mensen die van een minimum moeten leven te helpen. Denk hierbij aan mensen die moeilijk rond kunnen komen maar ook vluchtelingen die op dit moment in Gouda […]