Posts tagged with ‘zingen’

3 Items

Liedbundels en Bijbelvertaling (herhaling bericht)

door Carina Bezemer

Namens de kerkenraad is u als gemeente al eerder bericht over het genomen besluit om over te gaan tot het gebruik van de nieuwe liedbundels: Liedboek voor huis en kerk 2013 en als aanvullende bundel Hemelhoog. Tevens heeft de kerkenraad gesproken over het gebruik van de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 2021. […]

Cantatedienst St. Jan 15 mei om 17 uur

door Carina Bezemer

Op zondag 15 mei, zondag Cantate, zal er om 17.00 uur in de Sint-Janskerk een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de vorm van een Cantatedienst. Centraal staat dan cantate BWV 4, ‘Christ lag in Todesbanden’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750). De dienst zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente De Veste. Voorganger is ds. David van Veen, […]

Gemeenteavond 7 april: Kennismaken met liedboek ‘Hemelhoog’

door Carina Bezemer

In januari hadden we een online-gemeenteavond over het voorstel van de kerkenraad om in onze eredienst als vaste liedbundel Het Nieuwe Liedboek 2013 te gaan gebruiken met als aanvullende bundel: Hemelhoog. Vanwege het online karakter ervan konden we met name het Nieuwe Liedboek 2013 niet zingend beproeven. Toen werd al aangekondigd dat dit nog in […]