In januari hadden we een online-gemeenteavond over het voorstel van de kerkenraad om in onze eredienst als vaste liedbundel Het Nieuwe Liedboek 2013 te gaan gebruiken met als aanvullende bundel: Hemelhoog.

Vanwege het online karakter ervan konden we met name het Nieuwe Liedboek 2013 niet zingend beproeven. Toen werd al aangekondigd dat dit nog in het verschiet lag. Gelukkig is nu het moment gekomen: en wel op donderdagavond 7 april.

O.l.v. organist en cantor Gerben Budding zullen we dan, zingend en luisterend, in de kerkzaal kennis kunnen maken met de verschillende kanten van het Nieuwe Liedboek. Daarbij wordt gelet op het kerkelijk jaar en de verschillende onderdelen van onze liturgie. Het wordt een mooie mix van bekende en nieuwe liederen.

 

Plaats: Pauluskerk

Tijd: Vanaf 19.45 uur is er koffie. Om 20.00 uur beginnen we. Van harte welkom!