Sinds eind december wonen er op de hotelboot in Korte Akkeren 90 vluchtelingen. Zij krijgen taalles en daarnaast worden er activiteiten aangeboden, ook vanuit de kerken, zoals creatieve middagen en een stadswandeling. Vanuit de kerken willen we graag verdere ontmoeting tussen deze mensen en gemeenteleden stimuleren.

Samen eten?

Samen eten is dé manier om mensen te leren kennen. Daarom organiseren we de mogelijkheid om bootbewoners thuis uit te nodigen voor de maaltijd, individueel of in tweetallen op zaterdagen. Sommigen spreken Engels, veel mensen spreken Arabisch. Met Google Translate is er vaak wel wat te communiceren.

Heeft u interesse om een keer vluchtelingen uit te nodigen om bij u te komen eten, geef dan uw naam, adres, emailadres en tel nr. door aan uw wijkdiaken Kerk & Vluchteling Corry Eilander (activiteiten@pauluskerkgouda.nl). Corry stuurt uw aanmelding dan door naar een commissie van drie coördinatoren. Zij organiseren de koppeling tussen u en hen en nemen contact met u op. Als u vragen over uw bezoekers hebt kunt u die ook aan deze coördinatoren stellen.