Graag informeren wij jullie over ons voornemen om een extra club te starten. Op dit moment hebben we kleuter- en kindergroep Abel voor kinderen uit de groepen 0 t/m 3 en kinderclub Tabitha voor kinderen uit de groepen 4 t/m 6. Vooral bij Abel merken we dat de verschillen in niveau en interesses van de kinderen wat uit elkaar beginnen te lopen. En we merken ook dat we bij wat grotere groepen minder tijd en aandacht hebben voor de jongere kinderen dan we zouden willen.

Als gezamenlijke clubleiders hebben we besloten om per volgend seizoen met een extra kinderclub te gaan starten: kinderclub Caleb voor kinderen uit groep 3 en 4. Op dit moment denken we met de ouders na over een dag en tijdstip voor de nieuwe club. Van de verschillende mogelijkheden die er zijn, werken we er twee verder uit:

  • op de tweede vrijdagavond van de maand van 17:30 – 19:00 uur, inclusief eenvoudige maaltijd, voorafgaand aan kinderclub Tabitha;
  • op de laatste zaterdagochtend van de maand van 10:00 – 11:30 uur, tegelijk met kleutergroep Abel.

Zitten je kinderen niet op club, maar overweeg je dit wel en wil je hierover meedenken en -praten, neem dan gerust contact met ons op!

Meer Informatie