Om de Kerst(nacht)diensten in onze kerken voor iedereen toegankelijk te houden, heeft het College van Kerkrentmeesters, op verzoek van de diaconie, besloten om eenmalig alle niet-monumentale wijkkerken tijdens onze diensten te verwarmen tot 19 graden.

Zo is het ook voor de (oudere) gemeenteleden en mensen van buitenaf die incidenteel onze diensten bezoeken, even een warme plek om te zijn. Het zou fijn zijn als u dit nieuws zo breed mogelijk verspreid. Dan gaan we samen een (hart)verwarmende Kerst tegemoet.