De landelijke Actie Kerkbalans 2023 gaat deze week weer van start. Dit is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. Als kerk staan we voor een uitdaging. We zien namelijk dat de uitgaven aan pastoraat en energie sterk zijn gestegen, terwijl de inkomsten ongeveer gelijk blijven. Hierdoor verwachten we een tekort op de begroting van dit jaar.

Daarom hopen we dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. We hopen dat u, indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Degenen die nog niet digitaal hebben toegezegd zullen deze week alsnog een brief krijgen met een toezeggingsformulier. De week erop zullen de antwoordenveloppen weer opgehaald worden.

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk!

Hebt u niet digitaal toegezegd en toch geen brief gehad, neem dan contact op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl