Het Kerstfeest zal dit jaar, ten gevolge van de coronacrisis, anders en soberder verlopen dan andere jaren. Veel bijeenkomsten en vieringen kunnen niet doorgaan of kunnen slechts in aangepaste vorm plaatsvinden. Ook het ontvangen van bezoek is helaas in beperkte mate mogelijk en hetzelfde geldt voor het op bezoek gaan bij anderen. Bent u/ben jij, door de coronarichtlijnen, ongewenst alleen met Kerst? Schroom dan niet en laat dan van u/van je horen zodat wij kunnen bezien op welke manier er contacten kunnen worden gelegd met andere gemeenteleden die eveneens ongewenst alleen zijn of met een gemeentelid dat bereid is om iemand te ontvangen op een van de Kerstdagen. Bent u een gemeentelid dat bereid is een ander gemeentelid te ontvangen op één van de Kerstdagen? Dan horen wij dat ook graag.

U kunt mailen naar rene.willem@hetnet.nl of bellen/appen naar 06-11844354 of 06-16106340.

In verbondenheid met anderen het Kerstfeest vieren is zoveel mooier!

René van Leeuwen, Willem Bezemer