Arabisch-Nederlandse dienst op 4 juni om 10 uur in de Pauluskerk

Volgende week zal ds. Emad Thabet uit Amsterdam voorgaan. De uit Egypte afkomstige predikant is binnen de PKN in Amsterdam werkzaam onder Arabische christenen. Deze pioniersplek is destijds opgezet in samenwerking met de GZB onder de hoede van ds. Bas van de Graaf (in Gouda niet onbekend). Ds. Thabet is ook verbonden als onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor die tijd was ds. Thabet jarenlang voorganger in de Evangelical Presbyterian Church of Egypt (Synod of the Nile).

De dienst zal de gebruikelijke liturgie hebben, al is de voertaal Arabisch. Een tolk zal voor de Nederlandse vertaling zorgen. Ook zullen enkele Arabisch liederen ten gehore worden gebracht. De dienst is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de veelzijdigheid van de (Protestantse) kerk en eveneens een kans om Arabischsprekende gasten mee te nemen. Na afloop is er koffie en baklava. Welkom!

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de Pauluskerk, e-mail: scriba@pauluskerkgouda.nl.