Na twee jaar afwezigheid kan vanaf 8 mei de autodienst van de Pauluskerkgemeente worden hervat. Op dit moment is slechts een beperkt aantal chauffeurs beschikbaar voor vervoer van gemeenteleden naar de zondagse eredienst ’s morgens. Dit betekent ook dat nu nog slechts een klein aantal gemeenteleden hiervan gebruik kan maken.

Uiteraard wordt gezocht naar uitbreiding van het chauffeursbestand. De dienst is bestemd voor gemeenteleden die niet of voor langere tijd niet meer in staat zijn om de zondagse ochtenddiensten en andere kerkdiensten in de Pauluskerk fysiek bij te wonen. Zij worden dan thuis opgehaald en na de dienst weer naar huis gebracht.

U kunt zich aanmelden bij de heer Bert Vlot, de coördinator van de autodienst, voor gedetailleerde informatie over de gang van zaken.