Heilig Avondmaal

Tijdens de coronaperiode hebben we als gemeente het avondmaal “lopend” gevierd. Op Goede Vrijdag is de viering van het avondmaal nog op ‘lopende’ wijze gehouden omdat corona helaas nog niet helemaal weg is. 

Een tijd voor de coronaperiode is er in de gemeente een enquête geweest over de viering van het avondmaal. Uit deze enquête kwam destijds naar voren dat de gemeenteleden over het algemeen blij en tevreden waren met de ‘zittende’ viering aan tafel. We willen deze beide wijzen van vieren als kerkenraad evalueren. Als u een reactie of uw mening wilt geven hierover kunt u dit (bij voorkeur per e-mail) laten weten aan de scriba. Na de evaluatie besluiten we of we de “lopende” viering in de toekomst willen continueren of juist niet, eventueel naast de “zittende” viering aan tafel zoals we deze voor de coronatijd gewend waren. Namens de kerkenraad, Annelous Hage, scriba@pauluskerkgouda.nl.