Het is u wellicht opgevallen dat de kerkenraad de laatste tijd in een beperktere bezetting aanwezig is op de zondagen. Dit heeft te maken met de helaas nog niet ingevulde vacatures. Hierdoor lukt het, binnen redelijkheid, niet om iedere zondag een volledige bezetting te hebben. Ook zijn er kerkenraadsleden die naast het ambt op zondag ook nog andere taken vervullen (kindernevendienst, techniek).

Op dit moment wordt er nog naarstig gezocht naar contactouderlingen, een diaken en een kerkrentmeester.

De kerkenraad vraagt u nadrukkelijk om nieuwe namen in te dienen bij onze scriba, of opnieuw het ambt in overweging te nemen als u eerder benaderd bent vanuit de kerkenraad. Daarnaast vragen wij uw gebed voor de invulling van deze vacatures.