Er zijn vanuit de gemeente geen bezwaren gekomen tegen de procedure inzake de verkiezing van Els de Leede-Grootveld als nieuwe seniorenouderling (in de vacature van Willy de Jong-Langhout).
Zondagmorgen 6 september zal de bevestiging plaatsvinden. We zien daar naar uit! In deze dienst wordt ook Gerard Slingerland in de bediening gesteld als nieuwe jeugdwerker van STEP. Hij zal aan de slag gaan bij de Sint-Jansgemeente, bij de ICF en bij onze wijkgemeente. We zijn blij dat ook die vacature vervuld is en heten Gerard nu al van harte welkom!

Meer info