• Wat? – Fysiek bezoek van de kerkdienst, creche en kindernevendienst voor groep 1 t/m 4
  • Wanneer? – vanaf zondag 5 juli
  • Hoe? – Aanmelden via meevieren.nl/pauluskerkgouda

Zondag 5 juli 2020 hopen we een deel van de gemeente weer te ontmoeten in ons kerkgebouw. We hebben als commissie hard gewerkt om ervoor te zorgen dat dit op een veilige en gezonde manier kan en we hopen dat u zich welkom weet om de dienst weer bij te wonen. De situatie is helaas nog niet hetzelfde als we gewend waren. Dit betekent dat u de dienst misschien anders zult ervaren doordat er bijvoorbeeld niet samen kan worden gezongen. Toch zien we ernaar uit God en elkaar te ontmoeten en we geloven dat die elementen niet anders zijn. We worden geroepen om naar Gods huis te komen, Hem groot te maken en Zijn Woord te horen.

Praktisch

We zijn verplicht te werken met een reserveringssysteem zodat we per kerkdienst op de hoogte zijn wie er aanwezig is in de kerkdienst. Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u moeite heeft met de werking van het internet dan is het ook mogelijk om telefonisch een plek te reserveren bij de scriba Annelous Hage. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-26414653. U kunt ook de voicemail inspreken. Hieronder vindt u nadere informatie over de viering van het Heilig Avondmaal in de diensten van volgende week.

De dienst kunt ook nog steeds meebeleven via YouTube.