Van polarisatie naar verbinding.

Enige tijd geleden hebben wij u gemeld dat de Raad van Kerken Gouda een tweede bezinningsavond organiseert over het thema: ‘Kerk in de wijk/stad’

Graag nodigen wij u uit om aan deze avond deel te nemen.

Programma

Specifiek zal het gaan over de rol van de kerk ten aanzien van de vluchteling in de wijk/stad en de rol van de kerk als verbinder/bruggenbouwer. Van polarisatie naar verbinding.

Inleiders

Nelleke de Jong, diaconaal consulent in Gouda zal op het thema vluchteling in de wijk/stad ingaan op de Goudse situatie.

Derk Stegeman, directeur van STEK in Den Haag (www.stekdenhaag.nl) , een stichting die zich namens diaconieën inzet voor verbinding in Haagse wijken, zal met ons nagaan welke elementen uit de Haagse aanpak interessant kunnen zijn voor Gouda.

 

Voor wie:           Diakenen en teams ‘Kerk in de wijk/stad’, pastores, taalmaatjes, iedereen die zich bezighoudt met het zoeken naar verbinding tussen verschillende groepen in de wijk/stad en overige geïnteresseerden.

Wanneer:           Dinsdagavond 30 januari 2024.

Aanvang:           20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Waar:                 Antoniuszaal van de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda.

 

U kunt zich aanmelden via de mail: ad.mar.blok@hetnet.nl of johannesdehaan44@gmail.com.