Bloemengroet uit de kerkdienst

De afgelopen 2 jaar heeft een kleine groep vrijwilligers, toen er geen of weinig kerkgangers waren in verband met Corona, de bloemen uit de kerk na de  kerkdienst weggebracht. We danken hen daar hartelijk voor! De kerkenraad heeft besloten om de traditie van voor Corona weer in ere te herstellen en roept gemeenteleden op om zich na de kerkdienst bij de dienstdoende diaken te melden om de bloemen weg te brengen. Ook zal er weer één of meerdere kaarten op een tafel in de Brug worden gelegd waar u voor of na de dienst als groet uw naam op kunt zetten.