Catechisaties starten op 19 september!

Na het startweekend begint de catechisatie weer voor de jongeren van 12-16 jaar, en 17 jaar en ouder. Er zijn twee groepen. De jongeren krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De catechisaties zijn tweewekelijks en worden door Ds. Van den Berg geleid. Hij wordt daarin bijgestaan door René Hage. Bij de catechisaties is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Aan de andere kant zijn de onderwerpen ook leerzaam: wat houdt het geloof in en hoe geef je het vorm, juist ook door de week? De eerste avond is op dinsdag 19 september in het Jeugdhonk in De Brug. De verdere data volgen nog. Houd het kerkblad, de zondagsbrief en de Facebookpagina van de Pauluskerk maar in de gaten! De catechisatie voor 12-16 jaar is van 19.00-20.15 uur en die van 17 jaar en ouder van 20.30 – 21.30 uur. Mocht je om één of andere reden geen persoonlijke uitnodiging krijgen en je wilt toch graag meedoen: van harte welkom! We hopen natuurlijk ook dat de ouders hun kinderen hierin stimuleren: catechisatie is een belangrijk onderdeel van de geloofsopvoeding en het is een verdere kennismaking met en de groei in het geloof.