Graag geven wij u nog een terugkoppeling en vooruitblik vanuit onze commissie. Een aantal weken geleden hebben we als commissie een gesprek gehad met gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid. Dit betrof een klein groepje gemeenteleden. De gesprekken waren open en eerlijk. De gemeenteleden ervaren een veilige en gastvrije sfeer in onze gemeente. We spraken ook over het beleid met betrekking tot de toegang tot de ambten en de inzegening van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht.

Dit gesprek is teruggekoppeld naar de kerkenraad. Deze zal in februari een nieuwe bezinningsdag hebben over deze thematiek. Dan zullen we het ook toespitsen naar ons beleid in dezen: houden we dat zoals het nu is of niet?  We blijven u op de hoogte houden.

Saskia Audier, Corrie de Ridder en Ds. Kees van den Berg