Op 29 september 2016 start de cursus ‘Werken met vluchtelingen’. De cursus is bedoeld voor gemeenteleden, uit alle kerken, die met vluchtelingen te maken hebben of in de toekomst iets met/voor vluchtelingen willen doen.

De cursus wordt gegeven op vier donderdagen van 10:00-12:00 uur in de Ontmoetingskerk op 29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november 2016. De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Bijbelse inspiratie over vluchtelingen.
  • De asielprocedure in vogelvlucht.
  • Ervaringsverhalen van vluchtelingen.
  • Omgaan met cultuurverschillen.
  • Valkuilen van de vrijwilliger.
  • Herkennen van Post Traumatische Stress Stoornis.
  • Omgaan met religieuze verschillen.

We sluiten af met een film of theatervoorstelling m.b.t. vluchtelingen.

De cursus wordt gegeven door Mirjam van Esschoten, maatschappelijk werker en religie-wetenschapper, werkzaam als coördinator van SCH ’t Swanenburghshofje en Joyce Schoon, cultureel antropoloog, werkzaam als diaconaal consulent voor de Protestantse diaconie. Geef je (z.s.m.) op bij Joyce Schoon: E-mail: diaconaalconsulent@pkngouda.nl Of bij Mirjam van Esschoten: info@swanenburghshofje.nl.