Diaconale collecte voor uw eigen project

Eén keer per jaar heeft u als gemeentelid de gelegenheid om zelf een diaconaal doel aan te dragen voor de collecte die in onze wijkgemeente gehouden wordt. Zo vergroten we de betrokkenheid op diaconale projecten die een link hebben met (gemeenteleden in) onze wijk. Dit jaar vindt deze ‘wijkgebonden collecte’ plaats op zondag 12 december a.s. Wat moet u doen om een diaconaal doel aan te dragen voor deze collecte?

 

  1. Dien het diaconale doel waar u de collecte voor wilt bestemmen voor 4 december in bij diaken Rinus Molenaar. rinus.molenaar@pauluskerkgouda.nl. Voorzie uw inzending van een schriftelijke motivatie.
  2. Na de sluitingsdatum beslissen de diakenen van onze wijkgemeente welk doel dit jaar gekozen wordt.
  3. Wanneer uw doel gekozen is, krijgt u, in overleg, de gelegenheid om op zondag 12 december het doel in de dienst en via zondagsbrief toe te lichten.
  4. Op zondag 12 december wordt de collecte gehouden. De opbrengst wordt overgemaakt naar het diaconale project, en de hoogte van het bedrag wordt aan de gemeente gecommuniceerd.