Op zondag 12 november werd tijdens de ochtenddienst van de diaconale zondag o.a. aandacht gegeven aan het Werelddiaconaatgouda.

Geïnspireerd door de opdracht van Jezus om de wereld in te gaan om het evangelie te verkondigen en onze naasten te helpen wil het cluster werelddiaconaat waar mogelijk structurele hulp vanuit christelijk gedachtegoed steunen.

Hoe?
Het cluster steunt:
– kleinschalige doelen die een band hebben met Gouda, zoals de stichting Water voor Leven en de Baanderij,
– het werk van landelijke organisaties zoals Kerk in Actie en Dorcas,
– ieder jaar een specifiek doel: het jaarproject.
Dit houdt in dat er gedurende een kalenderjaar wordt gecommuniceerd over dit project en dat er geld voor wordt ingezameld in de melkbus bij de uitgang, en online. In 2016 heeft het Werelddiaconaat zich ingezet voor het project ‘Versterk de Kerk’ van Kerk in Actie, ten behoeve van boeren in Kameroen, vrouwen in Guatemala en christenen in Bangladesh. Voor 2017/2018 heeft het cluster Mercy Ships als jaarproject gekozen.

Liefde-in-actie
Mercy Ships biedt gratis medische zorg, training en voorlichting in de armste landen van de wereld via ziekenhuisschepen waarop goedopgeleide vrijwilligers werken (varende ziekenhuizen). In een kliniek aan land wordt telkens tandheelkundige hulp gegeven. De training en voorlichting helpen de medische zorg in een land structureel te verbeteren.

De organisatie streeft ernaar om in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde-in-actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Zesde schip in aanbouw
Door de jaren heen hebben vijf schepen van Mercy Ships ruim twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Een bekend schip uit het verleden was de Anastasis, dit was het eerste schip van de organisatie.
Sinds 2007 is er één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Dit vaart tien maanden per jaar langs havensteden in West-Afrika en heeft ook enkele malen aangelegd bij het eiland Madagaskar in Oost-Afrika.
In 2015 begonnen met de bouw van een nieuw ziekenhuisschip, de Atlantic Mercy. Dit zal naar verwachting begin 2019 klaar zijn.

Waarom een schip?
80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers op het schip te waarborgen.
Meer informatie is te vinden op www.mercyships.nl

Filmpje Werelddiaconaat