Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat iedereen, en ook wij als Protestantse Kerk Gouda, nog steeds te maken hebben met oplopende energiekosten. We zijn aangesloten bij een collectiviteitscontract dat de Protestantse Kerken in Nederland voor zijn kerkgenootschappen met een energieleverancier heeft afgesproken.

Hoge energieprijs

Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog als voor 2022. En voor 2024 is die prijs nog steeds dubbel zo hoog. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat voor ons lastige tijden blijven bestaan.

We vinden het echter ook belangrijk dat onze (kerk)gebouwen een welkom en gezond verblijfsklimaat bieden voor alle kerkelijke- en andere activiteiten die daarin plaatsvinden. 

Verantwoording voor de schepping

Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid gekregen voor Gods schepping. Verduurzaming en vergroening van (kerk)gebouwen is dus erg belangrijk. We zijn daar al langere tijd mee bezig en gaan daar voortvarend  mee door. De energieprijzen voor 2023 en 2024 zullen echter niet kunnen voorkomen dat de kosten van energie voor de jaren 2023 en 2024 veel sneller toenemen dan met verduurzaming kan worden bespaard. Goed rentmeesterschap kost tijd, dus we zullen geduldig moeten zijn. We maken afwegingen welke maatregelen we nu kunnen doorvoeren. Investeringen met de meest gunstige kosten-baten verhouding hebben voorrang. We houden u graag op de hoogte van de voortgang hierin.

Energiebesparingsmaatregelen

Dat we de energie bespaarmaatregelen voor de winter 2022 / 2023 ook voor de komende winter zullen blijven toepassen, zal u daarom niet verbazen. Het is simpelweg te kostbaar om op de oude voet door te gaan wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen. Het streven voor 2023 en 2024 is om niet meer dan twee keer zoveel aan energie uit te geven dan in 2022 het geval was. Als kerkrentmeesters nemen we de stappen waarvan wij denken dat die voor de winter 2023 – 2024 en waarschijnlijk ook voor de winder 2024 / 2025 nodig zijn.

Wat voor de winter 2023 – 2024 besloten is:

  1. In de winterperiode (van november tot en met april) wordt de basistemperatuur in de (kerk)gebouwen weer verlaagd. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de niet monumentale kerkgebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C. Voor onze monumentale kerkgebouwen de Sint Jan en de Sint Joostkapel is dat enkele graden lager.
  2. Gedurende de maanden november tot en met mei is de verwarmde gebruikstemperatuur in de niet monumentale gebouwen 15°C. Voor de monumentale gebouwen kan die wat lager komen te liggen.
  3. Per gebouw kan er in principe één ruimte verwarmd worden tot de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C. Dit ten behoeve activiteiten waaraan kwetsbare personen deelnemen (bv. crèche, kinderen tot 12 jaar en ouderen).    
  4. We verwarmen zo efficiënt mogelijk. Dit door middel van het clusteren van het gebruik van de te verwarmen ruimtes. En: ruimtes kunnen alleen worden gebruikt door gezelschappen van meer dan zes personen.  Het is de bedoeling om bijeenkomsten met zes personen of minder zo veel mogelijk bij iemand thuis te houden.
  5. Bij verhuur van de ruimtes wordt de gebruikstemperatuur verwarmd naar meestal 20°C. De kosten hiervoor worden doorberekend in de huur.

Jas, sjaal of vest aan

Dat betekent voor u als gebruiker van de (kerk)gebouwen dat uzelf voor wat extra warmte moet zorgen. Standaard zal de jas (of trui) gedragen moeten worden in de periode van november tot en met april en regelmatig in mei en in oktober. Dit met uitzondering van gebruik van verhuurde ruimtes en van die ene ruimte in elk kerkgebouw, die wordt verwarmd zoals nu gebruikelijk is als daar een activiteit is voor kwetsbare deelnemers.

Lange termijn maatregelen

U moet beseffen dat dit maatregelen voor de langere termijn zijn. De maatregelen voor de winter 2022 / 2023 gelden ook voor de winter van 2023 / 2024 en waarschijnlijk ook voor die van 2024 / 2025. Daarom is het belangrijk dat we dit gemeente breed blijven dragen.

Blijf naar elkaar omkijken en zoek elkaar op. Neem, als u naar de kerk komt, (letterlijk) wat extra warmte mee. We staan open voor suggesties en als u ideeën heeft, spreek ons daar gerust op aan. Ook als u vragen heeft: aarzel dan niet om deze te stellen. We zullen het met elkaar als gemeente moeten doen.

Tot slot: We danken God dat we de afgelopen jaren zo gezegend zijn. In afhankelijkheid van Hem willen we ons werk voortzetten met de uitdagingen die voor ons liggen.