De komende week is er weer een bijeenkomst van de groep van dinsdagavond, op dinsdag 6 november.

De groep van dinsdagavond komt één keer per maand bij elkaar.

Als dinsdagavondgroep behandelen wij, net als de andere Groeigroepen, dit seizoen het thema ‘Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land’.

Aanstaande dinsdag staan we stil bij Numeri 11 : 10-29, ‘In de leerschool van de Geest’.

Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden.

Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Voor meer informatie, zie ook website GGG