Afgelopen zondag is gestart met een sponsor-actie om te komen tot plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Pauluskerk. Er zijn 72 zonnepanelen nodig om in de stroombehoefte van het complete gebouw te voorzien.

Het stemt ons dankbaar dat er al toezeggingen zijn om 36 zonnepanelen te bekostigen. Maar, we zijn er dus nog niet! Ook vandaag liggen er bij beide uitgangen intekenformulieren klaar om mee te doen!

1 zonnepaneel  kost € 200, maar natuurlijk kunt u ook ½ of ¼ paneel sponsoren. De gift is aftrekbaar van de belasting. U ontvangt als sponsor een certificaat. Misschien wilt uw bedrijf ook meedoen

Doet u mee? U kunt u opgeven in de kerk!