Al heel wat jaren bent u gewend aan symbolische schikkingen tijdens Advent en Kerst, 40 -dagentijd en Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. De schikkingen met bloemen en andere (meest) natuurlijke materialen hebben als doel het thema en de boodschap van de dienst en de preek te onderstrepen.

Op dit moment worden de schikkingen gemaakt door een kleine groep van 5 personen. Wij zouden de groep heel graag wat uitbreiden en daarom zijn we dringend op zoek naar versterking! Vele handen maken immers licht werk. Houdt u/jij van bezig zijn met groen en bloemen en van de zeggingskracht die er van uit kan gaan, neem dan zeker eens contact met ons op. Dat kan natuurlijk via mail (fcvanveen@outlook.com) of telefoon ( 0182-698823) maar wellicht praat het makkelijker als u een van ons even aanspreekt voor of na de dienst. Wij leggen graag uit wat we doen. De bloemengroep is nu een behoorlijk homogeen gezelschap is van vrouwen boven de 40 ( ????). Dat hoeft niet zo te blijven als ook mensen die niet aan deze beschrijving voldoen zich melden. Te denken valt aan creatieve twintigers  of mannen met groene vingers of…..

We zien uit naar enthousiaste reacties.

Ria van de Vlist, Nelleke Prosman, Marjan van Vliet, Hanneke Trouborst, Ina van Veen