Wie helpt Burennetwerk?

Dit jaar is het aantal matchmakers gehalveerd vanwege het overlijden van twee betrokken vrijwilligers. We zijn daarom dringend op zoek naar twee tot vier nieuwe matchmakers, die een dagdeel of avond de hulpvragen willen matchen met hulpbieders.

Naast twee bestuursleden zijn we ook op zoek naar twee buurtcontactpersonen, die voor een goede relatie met de hulpbieders zorgen.

Hierbij denken we aan een buurtcontactpersoon in Gouda-West, Centrum en Plaswijk, Gouda Noord.

Voor informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat: sercretariaat@burennetwerkgouda.nl

of de voorzitter van Hiphelpt/BurennetwerkGouda: Gerard Schotanus tel. 06 – 28 52 65 36