Gezocht: secretaris Stichting Goudse Sint-Jan

De missie van de Stichting Goudse Sint-Jan is het ontsluiten van de culturele, religieuze, esthetische en historische elementen in de Sint-Jan met als doel dat iedere bezoeker de ruimte ervaart zich aan dit erfgoed te verbinden. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend voor het beheer en behoud van het monumentale kerk-gebouw en de museale collectie, waaronder de 72 gebrandschilderde ramen (de Goudse Glazen) en de bijbehorende ontwerptekeningen (de cartons).

Sinds 2017 is de Sint-Jan een geregistreerd museum en onderdeel van ‘Het Grootste Museum van Nederland’, een programma waarbij 14 Nederlandse kerken en twee synagogen onder leiding van Museum Catharijneconvent in Utrecht een gezamenlijk marketing- en publieksbeleid hebben opgezet. Het museum is geopend op maandag tot en met zaterdag. Daarnaast is de Sint-Jan te huur voor o.a. muziekuitvoeringen en particuliere- en bedrijfsevenementen. Op zondag is de kerk voor diensten in gebruik door de St. Jansgemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2023 een secretaris voor het bestuur van de Stichting Goudse Sint-Jan. Als secretaris ben je samen met de voorzitter, de penningmeester en afgevaardigde namens College van Kerkrentmeesters onderdeel van het bestuur. Elk lid van het bestuur is gebonden aan de Governance Code van Cultuur.

Het gaat om een onbezoldigde functie. De volledige functiebeschrijving en contactgegevens kunt u opvragen bij de scriba, scriba@pauluskerkgouda.nl