Gezocht: Vrijwilligers kerkdienst Ronssehof

Één keer per 2 weken is er weeksluiting op vrijdagavond. Daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht. De vrijwilligers begeleiden bewoner of revalidant en bieden koffie/thee aan. Bij voldoende vrijwilligers bent u eens in de 4 weken tot 6 weken aan de beurt om te komen helpen.

Aanvang 19.00 uur. Vrijwilligers verzamelen zich om 18.20 uur. De diensten hebben vooral een oecumenisch karakter, ongeveer eenmaal per 2 maanden is er een eucharistieviering. De voorgangers komen van de verschillende stromingen en kerken uit de omgeving. Eén van de voorgangers en stabiele factor is Mark Janssens, geestelijk verzorger van de Ronssehof.

Naast de weeksluiting is op de belangrijkste feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerstmis op de zondagochtend een speciale feestelijke viering.

Wij kunnen dit alleen organiseren met de inzet van vrijwilligers. We hebben hard nieuwe aanwas nodig om de groep te versterken. We werken volgens een rooster waarin makkelijk met elkaar geruild kan worden als u een keer niet kunt komen.

Interesse? Annemieke Tiggelman, Coördinator vrijwilligers en welzijn Ronssehof;

mail naar;annemieke.tiggelman@zorgpartners.nl of bel met 0182-562000