Goudse Glazendienst (Sint-Janskerk) – 19 mei

Op Eerste Pinksterdag, zondagmiddag 19 mei, zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger is ds. Renate Japenga (namens wijkgemeente Ontmoetingskerk) en cantor-organist is Gerben Budding. Centraal staat Glas 64 (De uitstorting van de Heilige Geest). De cantorij zingt onder meer Dum complerentur, een 18-stemmig (!) stuk van Melchior Vulpius. Een 18-stemmig stuk in de vorm van 3*6 (drie zesstemmige koren) is volgens een boekje over getallenallegorese een verwijzing naar het geloof in de triniteit en het goede handelen, 3 (God) maal 6 (mens). Verder zou 18 staan voor de vervulling van de wet door de genade, naast wet (10, decaloog) + 8 (opstanding). Van harte welkom!