Met ons jaarthema van het komende jaar sluiten wij aan bij het jaarthema van de PKN: Het goede Leven. Dit thema zal centraal staan in een aantal van onze kerkdiensten. De dinsdagavondkring, de donderdagavondkring en de 20-ers/30-ers bijbelgroep zullen hierop aansluiten en bespreken dit jaar het boekje ‘ Goed en zinvol leven’ van ds. J. Westland. De woensdagavondkring bespreekt het boek ‘Levenswijsheid volgens Prediker’ van ds. W.M. Dekker.

Als u interesse heeft in 1 van de kringen kunt u zich alvast opgeven bij de contactpersonen, zodat we een idee hebben hoe groot de belangstelling is. Er is gekozen voor locaties waarbij voldoende afstand van elkaar kan worden gehouden.