Mededeling vanuit de kerkenraad vanuit wijkgemeente Sint Jan A

In november 2019 is ds. Batenburg geroepen als preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk blijkt omvangrijker dan de aanvankelijke 60%. Om het mooie en belangrijke werk voor de synode uit te kunnen voeren is ds. Batenburg bereid om zowel de uitbreiding naar 80% als de verlenging tot juni 2024 te accepteren. Na een periode van bidden en overwegen heeft ds. Batenburg, met het oog op wat goed is voor de Sint-Jansgemeente en in het vertrouwen dat God ook daarna zijn weg zal leiden, besloten om na afloop van het presidiaat  (in juni 2024) zijn ambt in Gouda neer te leggen. Op deze manier wordt de kerkenraad nu al de ruimte geboden om een nieuwe predikant te beroepen en hoeft niet opnieuw een tijdelijke oplossing te worden gezocht. De kerkenraad zal zich bezinnen op de voorbereiding voor een beroepingsprocedure van een nieuwe predikant.